HİZMETLER

Sağlıklı ve Güvenli
İş Ortamları İçin
Çalışıyoruz

Günümüzde iş sağlığı ve güvenliğinde kuralcı yaklaşımdan ziyade iyileştirici ve geliştirici bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiği açıktır. İş dünyasının da bu konuya uyulması gereken bir zorunluluktan ziyade sağlık ve güvenliği destekleyen, verimlilik ve kaliteyi arttıran bir araç olarak görmesi gerekir. Ancak böyle bir kültür oluştuğu takdirde iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli iyileşme ve gelişme sağlamak mümkün olacaktır.

SERTİFİKALAR

            İş sağlığı ve iş güvenliği konularında şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmelerinde yardımcı olmak üzere T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Uzman bir kuruluş olan İNFON İSTANBUL DESTEK, iş ortaklarımıza iş sağlığı ve güvenliği alanında uygulamaya yönelik gelişiminize katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

SERTİFİKALAR

            İş sağlığı ve iş güvenliği konularında şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmelerinde yardımcı olmak üzere T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Uzman bir kuruluş olan İNFON İSTANBUL DESTEK, iş ortaklarımıza iş sağlığı ve güvenliği alanında uygulamaya yönelik gelişiminize katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

20 Yıllık
Tecrübe

20 senelik sektör tecrübesi ve deneyimine sahip yöneticilerimiz ve konusunda uzman kadromuzla birlikte iş sağlığı ve güvenliğinde yüksek katma değerler yaratmak için sektörel bazlı hizmet anlayışını benimsemekte ve sahada iyi organize olmuş bir firmayız.

Hizmet
Anlayışımız

İş ortaklarımız ile bilgi ve deneyim paylaşımında bulunarak kuruma özel inovatif fikirler üretmeyi ve bunları hayata geçirerek yasa ve yönetmelikler kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği’ni kurum kültürü haline getirmeyi amaçlamaktayız.

Yenilikçi ve Çözüm
Odaklı Bakış Açımız

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında verdiğimiz hizmetimizin kalitesinin sürekliliğini sağlamak amacıyla birçok süreci operasyonlarımıza dahil ederek yenilikçi bakış açımızı her kademeye taşımaktayız.

Kalite ve Müşteri
Memnuniyeti

Firmamız için müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak buradaki başarı ve kararlılığını ISO 9001 kalite yönetim sistemi sertifikasıyla belgelendirmiştir. Hizmetlerimizi bu kapsamda sunmakta ve her sene daha iyi olmayı hedeflemekteyiz.

20 Yıllık Tecrübe

20 senelik sektör tecrübesi ve deneyimine sahip yöneticilerimiz ve konusunda uzman kadromuzla birlikte iş sağlığı ve güvenliğinde yüksek katma değerler yaratmak için sektörel bazlı hizmet anlayışını benimsemekte ve sahada iyi organize olmuş bir firmayız.

Hizmet Anlayışımız

İş ortaklarımız ile bilgi ve deneyim paylaşımında bulunarak kuruma özel inovatif fikirler üretmeyi ve bunları hayata geçirerek yasa ve yönetmelikler kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği’ni kurum kültürü haline getirmeyi amaçlamaktayız.

Yenilikçi ve Çözüm Odaklı Bakış Açımız

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında verdiğimiz hizmetimizin kalitesinin sürekliliğini sağlamak amacıyla birçok süreci operasyonlarımıza dahil ederek yenilikçi bakış açımızı her kademeye taşımaktayız.

Kalite ve Müşteri Memnuniyeti

Firmamız için müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak buradaki başarı ve kararlılığını ISO 9001 kalite yönetim sistemi sertifikasıyla belgelendirmiştir. Hizmetlerimizi bu kapsamda sunmakta ve her sene daha iyi olmayı hedeflemekteyiz.

Neden Bizi Seçmelisiniz ?

İNFON ; Türkiye'de güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı, işyerlerinde meydana gelebilecek olası kazaları ve yaralanmaları önlemeyi, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirmeyi, çalışanlara ve işverenlere sosyal güvenlik hakkında iş hukuku açısından hak ve yükümlülüklerini öğreterek, iş barışını sağlamayı, böylece ulusal ekonomiye ve kalkınmaya destek vermeyi hedefler ve yön verir.

İş Yerinizin Güvenliğini Şansa Değil Bize Bırakın!

İNFON ; olarak ülkemizin sahip olduğu büyük potansiyeli olumlu bir şekilde harekete geçirip bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, çalışanların ve işverenlerin ihtiyacına uygun kaliteli bir eğitim vererek, çalışma hayatında; devlet adına eğitim, danışmanlık ve araştırma hizmetleri yürüten kapsamlı bir merkez olarak tecrübeli Uzman kadromuzla müşteri odaklı hizmet veriyoruz.

Yükümlülüklerinizi Yerine Getiriyoruz.

Zorunlu tutulan risk analizi için işyeri ortam ölçümlerini İNFON İSTANBUL DESTEK OSGB olarak yapıyoruz. Şirketlerinizde görevlendirilecek uzmanlarımız sadece eksikleri tespit etmeyecek bu eksiklerin nasıl giderileceği konusunda da öneriler getirecektir.
İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgileri işveren adına kayıt altına alınacak, saklanacak ve gerekli istatistikler oluşturulacaktır. İNFON İSTANBUL DESTEK OSGB işveren adına Bakanlıklar ile ilgili tüm yasal süreçleri takip edecek ve işverene raporlama yapacaktır.

Önceliğimiz Detaylı ve Planlı Çalışma…

İşe devam edemeyecek işyeri hekimimiz veya iş güvenliği uzmanımız yerinde aynı niteliklere haiz bir personel zaman kaybı olmaksızın görevi yürütecektir. İNFON İSTANBUL DESTEK OSGB gizlilik ilkesini baz alarak çalışan ve tarafsız olarak 3.göz denetimlerini yapabilecektir.