İNFON AKTÜEL
İSG GÜNDEM DERGİSİ RÖPÖRTAJ
DEPREM BİLİNCİ EĞİTİMİ

Türkiye sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğal afetlerle sıklıkla karşı karşıya kalan bir ülke. Su baskını, sel, çığ, heyelan, yangın ama en önemlisi deprem…

Ülkemiz depremlerde insan kaybı açısından dünyada üçüncü, etkilenen insan sayısı açısından sekizinci sırada. Ortalama olarak her yıl büyüklüğü 5 ile 6 arasında değişen en az bir deprem yaşanmakta…
Büyük can kaybına ve geniş çaplı hasara neden olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, ülkemizde afet yönetimi konusunun ne kadar önemli olduğunu acı bir şekilde ortaya koymuştur.
Bu kapsamda “İşyerlerinde Temel Deprem Bilinci Kazandırma” misyonu ile yola çıkmış ve ilgili kurumlar ile yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Deprem Bilinçlendirme Eğitimlerini iş ortaklarımıza sunmaya çalışmaktayız.
Gerek düzenlediğimiz toplu konferanslar, gerekse firma bazlı yerinde eğitimler ile başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmayı hedeflemekteyiz.
Konferans ve yerinde eğitimler ile ilgili bizimle irtibata geçebilirsiniz.

İŞYERİNİZDE COVİD-19 İLE İLGİLİ ALACAĞINIZ ÖNLEMLER

Yeni Koronavirüs Covid-19 özellikle ağız, göz, burun teması yoluyla doğrudan ya da dolaylı olarak yayılan ve solunum yolu enfeksiyonu yaratan bir virüstür. İnfon İstanbul Destek OSGB olarak, Yeni Koronavirüs Covid-19 ile ilgili bilgilendirme ve tedbir faaliyetlerini hayata geçirmiş bulunmaktayız.

 • Tüm personele hijyen ve virüs konusuyla ilgili eğitim verilmesi
 • İşveren tarafından tüm personele ilgili koruyucu ekipmanların teslim edilmesi ve doğru kullanımın sağlanması
 • Şirket içerisinde sosyal mesafe (en 1,5-2mt) kuralına uyulması
 • Mümkünse ziyaretlerin ertelenmesi
 • Firmaya gelen ziyaretçilerin bilgilendirilmesi ve hijyen ve korunma tedbirlerinin alınmasının sağlanması
 • İşyerleri ziyaretlerinde müşteriler ve çalışanlarla tokalaşma ve öpüşmenin yapılmaması
 • İşyerleri ziyaretlerinde müşteriler ve çalışanlarla (özellikle hastalık belirtisi gösteren kişiler ile) 1 metreden yakında bulunulmaması
 • Kişisel hijyene özen gösterilmesi
 • Öksürme, hapşırma esnasında tek kullanımlık mendiller ile ağızın kapatılması ve kirlenen mendilin ayrı bir çöpe atılması, yoksa dirseğin
 • iç kısmının kullanılması
 • Kalabalık ortamlardan kaçınılması•Kirli eller ile ağız, burun ve yüze dokunulmaması
 • İşyerlerinde bulunduğunuz alanları sık sık havalandırmalı•Bağışıklık sistemini güçlendirecek besinlerle beslenilmesi
 • Uyku düzeninin sağlanması mümkünse 7-8 saat uyku alınması
 • Bulunduğu yerlerde dezenfektan yada 70-80 derecelik kolonya kullanımının yapılması
 • Gün içerisinde ellerin dirseklere kadar sık sık sabunla en az 20 saniye olacak şekilde dezenfekte edilmesi
 • İşyeri ziyaretlerinde yiyecek ve içecek servislerinden mümkün olduğunca kaçınılması ve mümkünse dezenfekte şartlarına uygun tek kullanımlık karton bardak ve tabak kullanılması
 • Yemekhanelerde sosyal mesafeye uyulması ve belirli sürelerle havalandırılması
 • Pandemik İnfluenza salgın durumu Yetkili Makamlarca kaldırılıncaya kadar il sınırları dışına seyahatlerin yapılmaması
 • Pandemik İnfluenza salgın durumu Yetkili Makamlarca kaldırılıncaya kadar aşısız ve bakımsız hayvanlarla temas edilmemesi
 • Yeni influenzanın kuluçka süresi 2 – 14 gün arasındadır. Bu süre baz alınarak kendisinde yüksek ateş, solunum sıkıntısı, öksürük gibi şikayeti olan personellerimizin acilen sağlık kuruluşuna başvurması
TEMEL AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ

Unutulmamalıdır ki; afetler her zaman her yerde olabilir ve afetlere müdahale etmekle yükümlü kişiler/kurumlar, afet sonrası ihtiyaçlarımızı çok kısa bir sürede karşılayamayabilirler.

Ülkemizdeki birçok yerleşim başta deprem olmak üzere afetlerden kaynaklanan büyük risklerin tehdidi altındadır. Doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afetler sonucunda can ve mal kaybı yaşanacağı, yaşam alanlarının, altyapı ve üst yapıların büyük hasarlar görebileceği unutulmamalıdır. Yerleşimler büyüklüklerine göre sahip oldukları kamu kurumlarının, özel firma ve işyerleri, küçük ve orta ölçekli sanayi tesisleri, fabrikalar, OSB’ler, vb yerlerde çalışanlar ile yakın çevrelerinde ikamet edenler büyük risk altındadırlar.

Toplumun bütün kesimleri gibi kamu kurum ve kuruluşları, özel firma, işyeri ve işletme sahipleri de, binaların/tesislerinin bulundukları bölgeyi etkileyebilecek afetlere karşı gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Aksi takdirde büyük can kayıplarının yaşanması ve büyük maddi zararların oluşması içten bile değildir.

Kamu binaları ve işyerleri afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak durumundadır. Afet gerçekleştikten sonra yapılacak müdahale ve benzeri diğer çalışmalar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerin devamlılığı açısından neredeyse hiçbir yarar sağlamamakta, aksine afet öncesi yapılan çalışmalar ise bu olaylardan en az zararla çıkılmasına yardımcı olmaktadır.

Bu kapsamda “İşyerlerinde Temel Afet Bilinci Kazandırma” misyonu ile yola çıkmış ve ilgili kurumlar ile yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Afet Bilinçlendirme Eğitimlerini iş ortaklarımıza sunmaya çalışmaktayız.

Gerek düzenlediğimiz toplu konferanslar, gerekse firma bazlı yerinde eğitimler ile başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Konferans ve yerinde eğitimler ile ilgili bizimle irtibata geçebilirsiniz.