Uncategorized

İSG Katip ile İlgili Yeni Duyuru

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ile ilgili olarak kullanılan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yazılımı olan ISG Katip Sisteminde son 1 yıldır değişik zamanlarda güncellemeler olmaktadır. Sizlere bu yenilikleri anında mail yoluyla ve ayrıca çalışma arkadaşlarımız aracılığı ile sürekli olarak iletmekteyiz. 

23 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ise ISG Katip Atama Onayları ile ilgili olarak yine sistemde yenilenme olmuştur. Bu yenileme konusu aşağıda Sizlerle paylaşılmaktadır;

–          ÇSGB ISG Katip Sistemi, Personel işe giriş ve çıkışları entegre edebilmek için SGK’dan belirli sürelerde veri çekmektedir. Bu veriler sonucunda ISG katip sisteminde tarafınıza atama yapılan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalışma hizmet süreleri yer almakta olup ayrıca sütunlarda Sözleşme Mevzuata Uygunmu sekmesinde “uygun” veya “uygun değil” ibareleri yer almaktadır. 

–          ÇSGB tarafından bazı firmaların personel işe giriş ve çıkışları olmasına rağmen ISG Katip sisteminde uzun süre güncelleme yapmamasından kaynaklı yeni bir uygulama getirmiştir. Bu uygulama ISG Katip sisteminde “uygun değil” ibaresi görülen firmaların en kısa sürede sistemden güncelleme yaparak “uygun” hale getirilmesini ifade etmektedir.

–          Sözleşmenin uygun veya uygun değil olması durumu; her işe giriş çıkışlarda personel sayısı ve persenol başına düşen hizmet süresinin çarpımıyla ortaya çıkan süre toplamıdır.

(İlgiliyi tablo aşağıda sunulmuştur)

Tehlike Sınıfıİş Güvenliği Uzmanıİşyeri HekimiDiğer Sağlık Personeli
 Kişi başı Dk/AyKişi başı Dk/AyKişi başı Dk/Ay
Az Tehlikeli1050
Tehlikeli 20100
Çok Tehlikeli40151 – 49 kişi 10 dk
   50 – 249 kişi 15 dk
   250 ve üzeri 20 dk

Bildiğiniz üzere şu ana kadar Yönetmeliğe bağlı olarak çalışmalarımızda; geçmiş dönemlerimizden itibaren hizmet verdiğimiz tüm firmalarımızdaki güncel personel sayılarının ISG katip sisteminde de SGK ile paralel şekilde aynı olması gerektiğinden Firma yetkililerinden personel giriş çıkış işlemlerine bağlı süre değişikliklerinde sürekli olarak güncelleme yapılmasını mail yoluyla ve  istemekteydik. Bu güncelleme talebimiz Firmanızı sistemde sürekli olarak “uygun” halde tutmak üzerine yaptığımız çalışmalardır. Aksi takdirde personel giriş çıkışlarına bağlı olarak değişen süreler için güncelleme yapılmaması halinde hizmet bölümünde “uygun değil” ibaresi yer almakta ve eksik hizmet durumu oluşmaktadır. Eksik hizmet oluşmaması için her gün sistem kontrol edilmekte ve varsa değişiklikler tarafınıza atama güncelleme onayı olarak mail yoluyla iletilmektedir.Bu aşamada bazı firmalarımız anında onayı verirken bazı firmalarımızda ISG Katip sisteminde işlem yapacak yetkililerin iş yoğunluğundan,  Istanbul dışı ziyaretlerinden gibi benzeri nedenlerle süre güncellemelerinde gecikmeler yaşanmaktaydı. Bu gecikmelerde kaynaklı diğer firmaların atamalarına da sistem onay vermiyordu.

Bu gibi aksaklıkları önlemek adına ÇSGB’ye yapılan başvuralardan sonra sisteme 27 Mayıs 2024 tarihinde tekrar bir günceleme gelmiş olup bundan sonraki süreçlerde güncelleme için firma yetkilisinin ekte bulunan pdf dosyasındaki işlemleri bir sefer yapması halinde sürekli günceleme onayı işlemi ortadan kalkmış olacak ve sistem otomatik güncellenecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir