Eğitimler

ERGONOMİ BİLİNÇ EĞİTİMİ

ERGONOMİ BİLİNÇ EĞİTİMİ

Hijyen Eğitiminin amacı, her iş kolunun özelliğine göre çalışanın kendisini ve halkın sağlığını tehlikeye sokmayacak biçimde hizmet vermesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda yapılacak uygulamalar ve temizlik önlemlerine yönelik işyeri çalışanlarına eğitim verilmelidir. Hijyen eğitiminin en önemli amaçlarından biri, işyerlerini ve çalışanları bulaşıcı hastalıklardan ve cilt hastalıklarından korumaktır.

Restoran ve yemekhaneler gibi gıdaya temas edilen işyerlerinde veya insana doğrudan temasta bulunan kuaför, berber, otel gibi işyerlerinde çalışanların, bulaşıcı hastalıklardan korunmasını ve işyerlerinde hijyenik ortamlarda çalışmasını sağlamaya yönelik olarak Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 5 Temmuz 2013 tarihinde yayınlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.

26968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hijyen Yönetmeliğinin 2. Maddesinde de belirtildiği üzere;

 • Gıda üretim ve perakende iş yerleri.
 • İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.
 • Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.
 • Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.
 • Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kollarında çalışanlar ve işe yeni başlayacak olanların Hijyen Eğitimi alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Eğitimi alanların, aşağıda belirtilen kriterleri yerine getirmeleri hedeflenmektedir.

 • Kişisel hijyen ilkelerini ve uygulamalarını esas itibarıyla bilir
 • Tuvalet sonrasında veya herhangi bir yere temas sonrasında ellerini usulune uygun olarak sıvı sabun veya köpükle yıkar, kağıt havluyla kurular.
 • Maske, bone ve önlük gibi koruyucu giysileri giyer.
 • Verdiği hizmet sırasında sebep olabileceği hastalıkları, hastalık kaynaklarını ve bulaşma yollarını öğrenir.
 • Hastalıklardan korunma yollarını, bulaşmayı engelleyici kişisel önlemleri ve başkalarının hasta olmaması için yapılması gerekenleri bilir.
 • Konu hakkındaki mevzuatı, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarını ve mevzuatın getirdiği yaptırımları bilir.

Eğitimi alanların, aşağıda belirtilen kriterleri yerine getirmeleri hedeflenmektedir.

 • Mikrobiyoloji
 • Mikrop tanımı
 • Çeşitleri
 • Bakteri
 • Virüs
 • Mantar
 • Parazit
 • Yaşama ve üreme şartları
 • Hastalık yapma güçleri
 • Bulaşma Yolları
 • Ağız yolu
 • Temas Yolu
 • İnsan-insan
 • Hayvan-insan
 • Eşya-insan
 • Hava yolu
 • Enfeksiyon zinciri
 • Enfeksiyon kaynağı
 • Bulaşma yolu
 • Sağlam kişiye bulaşma
 • Sık görülen hastalıklar
 • Ağız yolu ile bulaşanlar
 • Temasla bulaşanlar(insan-insan, hayvan-insan, eşya-insan)
 • Hava yoluyla bulaşanlar

Eğitimi alanların, aşağıda belirtilen kriterleri yerine getirmeleri hedeflenmektedir.

 • Ağız yolu ile bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar
 • El temizliği
 • Tuvalet sonrası temizlik
 • Öksürük-aksırık ile gıda bulaşının önlenmesi
 • Temasla bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar
 • İnsan-insan teması
 • Hayvan-insan teması
 • Eşya-insan teması
 • Hava yoluyla bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar
 • Damlacıkla bulaşanlar
 • Direkt temasla bulaşanlar

HİJYEN EĞİTİMİNE İLİŞKİN YASAL DURUM

 • Çalışanlara yönelik hijyen eğitimi alma mecburiyeti
 • Çalışanlara yönelik hijyen eğitimine ilişkin sorumlulukları
 • Çalışanlara yönelik yaptırımlar
 • İş yeri sahiplerinin ve işletenlerinin sorumlulukları
 • İş yeri sahiplerinin ve işletenlerinin mecburiyeti
 • İş yeri sahiplerine ve işletenlerine yönelik yaptırımlar

MEB Onaylı Yangın Eğitimi

MEB Onaylı Yangın Eğitimi Birçok afette ve olayda en tehlikeli müdahale şekli; yetersiz bilgi ve yanlış müdahale tarzıdır. Konu hakkında

Devamını Oku

YANGIN VE TATBİKAT EĞİTİMİ

YANGIN VE TATBİKAT EĞİTİMİ Birçok afette ve olayda en tehlikeli müdahale şekli; yetersiz bilgi ve yanlış müdahale tarzıdır. Konu hakkında

Devamını Oku

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ Yükseklik kavramı kişiden kişiye değişse de (çoğunlukla bel hizasını geçen yerler) yaralanma ihtimalinin geçerli olduğu her seviye

Devamını Oku

HİJYEN EĞİTİMİ

HİJYEN EĞİTİMİ Hijyen Eğitiminin amacı, her iş kolunun özelliğine göre çalışanın kendisini ve halkın sağlığını tehlikeye sokmayacak biçimde hizmet vermesini

Devamını Oku

SERTİFİKALI İLK YARDIM EĞİTİMİ

SERTİFİKALI İLK YARDIM EĞİTİMİ İlk Yardım Nedir? Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi

Devamını Oku

Yüksekte Çalışma Eğitimi – IRATA

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ - IRATA Yükseklik kavramı kişiden kişiye değişse de (çoğunlukla bel hizasını geçen yerler) yaralanma ihtimalinin geçerli olduğu

Devamını Oku

Temel İş Güvenliği Eğitimi

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin

Devamını Oku