Hizmetler

YILLIK PLANLARI

YILLIK PLANLARI

İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği eksiklerinin tespiti, raporlanması ve işverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bir çalışma raporunun sunulmasıdır.

Rapor içerikleri aşağıdaki gibidir;

 • İş güvenliği eksiklerinin işverenle birlikte giderilmesi (yön levhaları ve uyarı ikaz levhalarının çalışma ortamlarında uygun noktalara yerleştirilmesi, ortam havası ölçümleri ile ilgili işverene danışmanlık yapılması, İSG bilgi ve KKD zimmet formu imzalatılması….vb)
 • İş güvenliği kurulunun oluşturulması ve kurul toplantısının gerçekleştirilmesi, alınan kararlarla ilgili uygulama planı yapılması, kararların gerçekleştirilmesi ve takip edilmesi,
 • Acil durum ekiplerinin oluşturulması ve eğitimlerinin verilmesi,
 • Risk analiz ve değerlendirme çalışmaları için ayrıntılı olarak çalışma ortamlarının her kademe ve seviyesinde iş akışına göre inceleme yapıp veri toplanması,
 • Risk analiz ve değerlendirme çalışmalarının bitirilmesi ve hazırlanan raporun işverene öneriler ile birikte teslim edilmesi,
 • Öncelikle giderilmesi gereken risk sınıflandırması yapılması,
 • Temel iş güvenliği eğitimleri 1(iş veren, üst ve orta kademe yöneticilere) verilmesi,
 • Temel iş güvenliği eğitimleri 2(Formenler, ustalar ve işçilere) verilmesi,
 • Risk analiz ve değerlendirme sonuçlarına göre çalışma talimatlarının, makine-alet-techizat kullanma talimatlarının hazırlanması, personel görev tanımlarının hazırlanması,
 • İş güvenliği politikasının oluşturulması(Üst yönetimle birlikte),
 • İş ve yangın güvenliği ile ilgili talimatların hazırlanması,
 • İş güvenliği prosedürlerinin hazırlanması,
 • İş güvenliği ile ilgili her kademede görev ve sorumlulukların yazılı hale getirilmesi,
 • Bir yıllık iş güvenliği hedeflerinin hazırlanması(Üst yönetim ile birlikte),
 • İşyerinde olabilecek acil durumların belirlenip, risk analiz ve değerlendirme sonuçları da dikkate alınarak işyerinde acil durum(acil eylem) planlarının oluşturulması,
 • Acil durum yerleşim planlarının hazırlanması ve işyerinde ilgili noktalara asılması,
 • İşyerine yönelik yıllık eğitim planlarının hazırlanması,
 • Yıllık eğitim planın uygulanması, işyeri ortamlarına yönelik özel eyitimler verilmesi(Özel iş güvenliği eğitim konuları: Kişisel koruyucu kullanma, makinelerde iş güvenliği, uyarı ikaz ve işaret sistemleri, elle taşıma işleri,
 • tehlikeli kimyasallar ve tehlikeli atıklarda iş güvenliği, kaldırma ve taşıma araçlarında(forklift, vinç, craskal) güvenlik tedbirleri ve dikkat edilecek hususlar, kaynak işleri,…v.b eğitimleri),
 • Uygun kişisel koruyucuların seçimi, sağlanması, kulanılması, bakımı ve test edilmesi ile ilgili önerilerin işverene raporlanması,
 • İş yerinde kaza ve meslek hastalıklarının önlenmesi ile ilgili işverene önerilerde bulunulması, proaktif çalışmaların yapılması, düzeltici ve önleyici sistemlerin planlamasının yapılması, personelin iş güvenliği çalışmalarına katılımlarının sağlanması,
 • Personeli bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların yapılması. İş güvenliği el kitabı, broşür hazırlanması, çalışma ortamlarına ilan, afiş ve bilinçlendirme levhalarının asılması,
 • İş güvenliği ile ilgili periyodik ölçümlerin planlanması, planın uygulanmasının sağlanması ve takip edilmesi,
 • Güvenli çalışma ortamı ve sistemlerinin kurulması için çalışma ortamlarının sürekli denetlenmesi, uygunsuzlukların tespiti ve işverene önerilerle birlikte raporlanarak sunulması,
 • Acil durum ekiplerine yangın eğitimi verilmesi,
 • Alarm tahliye tatbikatının gerçekleştirilmesi, personelin acil durumlarla ilgili bilgilendirilmesi,
 • İş yerine yangın yönergesi hazırlanması ve uygulanmasının sağlanması,
 • Sağlık ve güvenlik yönünden uygun sistemin kurulması, makine ve cihazın alınması için işverene rapor verilmesi,

Yukarıda yapılan bütün çalışmaların uygulanması/sürdürülmesi için iş güvenliği yönetim sistemlerinin oluşturulması gerekmektedir. Bunun içinde;

 • Doküman yönetiminin sağlanması,
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak çalışmaların gerçekleştirilmesi,
 • İşyerine yönelik iş güvenliği iç yönetmeliğinin hazırlanması,
 • İş güvenliği yönetim sisteminin kurulması ve OHSAS 18001 belgesinin alınması,
 • İşyerinde atık yönetiminin sağlanması,
 • İşyerinde çevre mevzuatının istediği çalışmaların yapılması(Atık yönetiminin sağlanması, arıtma tesisinin işletilmesi, tehlikeli atık ve çevre konusunda danışmanlık yapılması…),
 • İş güvenliği ve çevre ruhsat ve izinlerinin alınması, ilgili dosyaların hazırlanması(işletme belgesi, emisyon izni, gsm ruhsatı, deşarj izni ile ilgili dosyaların hazırlanması)
 • İSO 14001 Altyapı sistemlerinin kurulması, iş yerinin kalite yönetimi açısından önem arz etmektedir.

Diğer Sağlık Personeli

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ Diğer sağlık personeli, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde işyeri hekimine destek olarak çalışanların sağlık işlerini yürüten

Devamını Oku

İşyeri Ortam Ölçümleri

İşyeri Ortam Ölçümleri İşyeri Ortam Ölçümleri; çalışma ortamındaki potansiyel soyut veya somut tehlikelerin yetkili kişilerce profesyonel ekipmanlarla ölçümlenerek tespit edilen

Devamını Oku

ACİL DURUM EYLEM PLANI

ACİL DURUM EYLEM PLANI Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi durumlarda işyeri bireylerinin

Devamını Oku

İş Güvenliği Uzmanı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesi, sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu

Devamını Oku

Periyodik Bakım ve Kontrolleri

Periyodik Bakım ve Kontrolleri 6331 sayılı İş Kanunu çerçevesinde standartlarda aksi belirtilmediği sürece her yıl en az 1 defa olmak

Devamını Oku

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

RİSK DEĞERLENDİRMESİ Risk:Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini, Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da

Devamını Oku

İşyeri Hekimi

İŞYERİ HEKİMİ İşyeri hekimi, herhangi bir işyerinde çalışan işçilerin işe bağlı olan sağlık problemleri ya da meslek hastalıkları veya kazaların

Devamını Oku

Mobil Sağlık Taraması

Mobil Sağlık Taraması İşyeri hekimi, çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin

Devamını Oku