Hizmetler

İşyeri Ortam Ölçümleri

İşyeri Ortam Ölçümleri

İşyeri Ortam Ölçümleri; çalışma ortamındaki potansiyel soyut veya somut tehlikelerin yetkili kişilerce profesyonel ekipmanlarla ölçümlenerek tespit edilen risklere karşı önlem almak için yapılan çalışmalardır.

Çalışma, işyeri ortamında bulunan çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon gibi fiziksel; toz, gaz, buhar gibi kimyasal ve virüs, bakteri, mantar gibi biyolojik etkenlerin nicelik ve nitelik tayini yapılmasıdır.

İşyeri Ortam ölçümlerinin yapılmamasından işveren sorumludur. Rehberlik ve danışmanlık görevi gereği işyeri hekimi, sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek ve gerektiğinde ölçümlerin yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmakla sorumludur. Aynı zamanda işyeri hekimi, sağlık gözetimi sonuçlarına göre İş Güvenliği Uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmekle sorumludur.

İş güvenliği uzmanlarının görev yetki ve sorumlulukları yönetmeliğince İSG uzmanları, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken işyeri ortam  ölçümlerini planlamak ve uygulamalarını kontrol etmekle sorumludur.

İlgili mevzuata buradan ulaşabilirsiniz.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre risk değerlendirme raporlarının oluşturulmasında işyeri ortam ölçümleri büyük önem arz etmektedir. Ortam ölçümleri ve maruziyet ölçümleri periyodu konusunda yıllık değerlendirme planlarında neler olduğunu iş güvenliği uzmanının bağlı olduğu risk değerlendirme ekibince karar verilmektedir. Ortam ölçümlerinin nasıl yapıldığı belirlenmiş olan standartlara göre Türkak Akreditasyonuna sahip ve Bakanlıktan Yetkili firmalar ile yapılmalıdır.

Sunduğumuz isg ortam ölçümleri hizmetleri;

  • VOC Ölçümü
  • Termal Konfor Ölçümü
  • Titreşim Ölçümü
  • Anlık Gaz Ölçümü
  • Toz Ölçümü
  • Aydınlatma Ölçümü
  • Gürültü Ölçümü

Mobil Sağlık Taraması

Mobil Sağlık Taraması İşyeri hekimi, çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin

Devamını Oku

İşyeri Hekimi

İŞYERİ HEKİMİ İşyeri hekimi, herhangi bir işyerinde çalışan işçilerin işe bağlı olan sağlık problemleri ya da meslek hastalıkları veya kazaların

Devamını Oku

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

RİSK DEĞERLENDİRMESİ Risk:Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini, Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da

Devamını Oku

İş Güvenliği Uzmanı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesi, sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu

Devamını Oku

ACİL DURUM EYLEM PLANI

ACİL DURUM EYLEM PLANI Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi durumlarda işyeri bireylerinin

Devamını Oku

Diğer Sağlık Personeli

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ Diğer sağlık personeli, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde işyeri hekimine destek olarak çalışanların sağlık işlerini yürüten

Devamını Oku

YILLIK PLANLARI

YILLIK PLANLARI İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği eksiklerinin tespiti, raporlanması ve işverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bir

Devamını Oku

Periyodik Bakım ve Kontrolleri

Periyodik Bakım ve Kontrolleri 6331 sayılı İş Kanunu çerçevesinde standartlarda aksi belirtilmediği sürece her yıl en az 1 defa olmak

Devamını Oku