Hizmetler

Mobil Sağlık Taraması

Mobil Sağlık Taraması

İşyeri hekimi, çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını EK-2 formu düzenleyerek, işyerinde muhafaza etmek zorundadır.

Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

 • Az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir,
 • Tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir,
 • Çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir,
 • Özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.

İşyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılabilir.

Çözüm ortağımızla mevzuatın belirlediği mobil hizmetler, çalışanlarınızın periyodik sağlık muayenelerini ve periyodik sağlık tetkiklerini mobil sağlık araçlarımız ile yerinde gerçekleştiriyoruz.

Mobil araçta yapılan başlıca tetkikler nelerdir?

 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Açlık Kan Şekeri
 • Akciğer Grafisi
 • Ekg (Elektrokardiyografi)
 • SFT (Solunum Fonksiyon Testi)
 • Göz Muayenesi
 • İşitme testleri
 • Karaciğer Enzim Analizleri
 • Tam İdrar Analizi
 • Ağır metal analizleri (Alüminyum)
 • Tetanos Aşısı
 • Kan Grubu Kartı

Diğer Sağlık Personeli

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ Diğer sağlık personeli, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde işyeri hekimine destek olarak çalışanların sağlık işlerini yürüten

Devamını Oku

İşyeri Hekimi

İŞYERİ HEKİMİ İşyeri hekimi, herhangi bir işyerinde çalışan işçilerin işe bağlı olan sağlık problemleri ya da meslek hastalıkları veya kazaların

Devamını Oku

İşyeri Ortam Ölçümleri

İşyeri Ortam Ölçümleri İşyeri Ortam Ölçümleri; çalışma ortamındaki potansiyel soyut veya somut tehlikelerin yetkili kişilerce profesyonel ekipmanlarla ölçümlenerek tespit edilen

Devamını Oku

YILLIK PLANLARI

YILLIK PLANLARI İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği eksiklerinin tespiti, raporlanması ve işverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bir

Devamını Oku

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

RİSK DEĞERLENDİRMESİ Risk:Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini, Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da

Devamını Oku

Periyodik Bakım ve Kontrolleri

Periyodik Bakım ve Kontrolleri 6331 sayılı İş Kanunu çerçevesinde standartlarda aksi belirtilmediği sürece her yıl en az 1 defa olmak

Devamını Oku

ACİL DURUM EYLEM PLANI

ACİL DURUM EYLEM PLANI Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi durumlarda işyeri bireylerinin

Devamını Oku

İş Güvenliği Uzmanı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesi, sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu

Devamını Oku